Noterna säger inte allt!

Att läsa noter är alltid en svår balansgång. Det gäller inte bara att lära sig vad alla olika symboler och tecken betyder - man måste dessutom vara medveten om att allt inte står klart och tydligt i noterna. Hur mycket man faktiskt får tillgång till avgörs av många olika faktorer, däribland tidsera och kompositör. De stycken som Bach skrev för tangentinstrument är exempelvis sällan fullproppade med styrkegradsbeteckningar eller andra symboler som betecknar något annat än just notlängd och tonhöjd. Det är upp till musikern att tolka och fatta egna beslut för att åstadkomma ett minnesvärt framförande.

När det gäller andra kompositörer kan det vara helt annorlunda. 1900-talstonsättare som Stravinskij och Boulez var exempelvis alltid noga med att musiken skulle framföras exakt som den var skriven i noterna. De såg musiker och orkestrar nästan mer som hinder än som verktyg när det handlade om att göra musiken levande. Partituret är en bibel och som musiker ska man vara bokstavstroende.

Så hela den där debatten är fullt närvarande i notvärlden också. Var någonstans finns det utrymme för tolkning? Och hur ska man avgöra faktorer som det faktiskt inte finns några som helst instruktioner för? Betyder "allegro" att stycket ska spelas med ett tempo på 110 eller kanske 125 slag i minuten? Skillnaden är ju faktiskt betydande.

Jag stötte på detta problem när jag för första gången tog mig en titt på noterna till Debussys "La fille aux cheveux du lin". Det är ett mycket vackert stycke som jag länge velat lära mig, men jag är ingen jätteduktig pianist, och det första försöket att spela stycket gjorde inte mycket för självförtroendet. Vid vissa ställen verkade Debussy vilja att man skulle ha tre händer, och på det hela taget föreföll noterna mig så komplicerade så att jag gav upp projektet.

Men visst är stycket skrivet för att spelas av en person. När ett ackord helt enkelt inte går att spela med en hand så får man dela upp det - spela en del först och den andra direkt efter. Bam-BAM! Ofta de lägre tonerna först och de högre någon tiondelssekund efter. Men i noterna stod det ju i mina ögon klart och tydligt att alla toner skulle spelas exakt samtidigt, och ovan nottolkare som jag var efter att just börjat ta lektioner igen efter många års uppehåll blev jag frustrerad och plockade upp ett annat stycke istället. Men som sagt, noterna säger inte allt alla gånger.

 

10 nov 2012


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)